เอกสารเกี่ยวกับการทดสอบ การวัดผล การประเมินผล
( ใช้ IE ให้คลิกขวาเลือก save target as ใช้ FireFox ให้คลิกขวา เลือก บันทึกลิงค์เป็น)แบบทดสอบการแข่งขันทางวิชาการประจำปี 2553-2554

รายการ
ดาวน์โหลด
คณิตศาตร์ประถม.pdf (7.52 Mb)Click !!!
คณิตศาสตร์มัธยม.pdf (11.6 Mb)Click !!!
วิทยาศาสตร์ประถม.pdf (13.1 Mb)Click !!!


ไฟล์และเอกสารเกี่ยวกับ PISA และ TIMSS

รายการ
ดาวน์โหลด
การวัดผลและประเมินผลเพื่อคุณภาพการเรียนรู้และตัวอย่างข้อสอบจากโครงการ_PISA.rar (6.13 Mb)Click !!!
คู่มือประเมินสมรรถนะฯลฯชันมัธยมศึกษาปีที่3.rar (4.18 Mb)Click !!!
คู่มือประเมินสมรรถนะฯลฯชั้นประถมศึกษาปีที่6.rar (2.88 Mb)Click !!!
ตัวอย่างการประเมินผลนานาชาติ_การอ่าน.rar (1.84 Mb)Click !!!
ตัวอย่างการประเมินผลนานาชาติ_คณิตศาสตร์.rar (2.6 Mb)Click !!!
ตัวอย่างการประเมินผลวิทยาศาสตร์นานาชาติpisa-timss.rar (6.84 Mb)Click !!!
ตัวอย่างข้อสอบTIMSSและ_pisa2009.zip (3.4 Mb)Click !!!
โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA)math.rar (6.31 Mb)Click !!!
โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA)reading.rar (7 Mb)Click !!!
โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA)science.rar (10.78 Mb)Click !!!


ไฟล์และเอกสารในการอบรมพัฒนาความรู้ด้านการวัดผลประเมินผล
(จัดโดยศูนย์เครือข่ายฯ อ.บางใหญ่ ร.ร.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ 25 - 31กย.54)

รายการ
ดาวน์โหลด
powerpoint_day3.pptx (417.48 Kb)Click !!!
ตัวอย่างคำถามตามBloom_revised.pdf (181.56 Kb)Click !!!
หลายทางเลือกสำหรับการประเมินการเรียนรู้.pdf (338.94 Kb)Click !!!
เทคนิคการประเมินผลในชั้นเรียน.pdf (1.88 Mb)Click !!!
Created by W. PDK กลุ่มงานวัดและประเมินผลฯ กลุ่มนิเทศฯ สพป.นนทบุรี เขต 2

04/2010