ข่าวสาร บทความเกี่ยวกับการวัดผล ประเมินผล ทดสอบฯ ประเมินคุณภาพนักเรียน ฯลฯ

รายสะดวก &

ประกาศผลสอบ O-NET ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2556 (ม.3 รอก่อนนะ)

 03สถาบันทดสอบฯ (สทศ.) ได้ประกาศผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2556 ของชั้น ป.6 แล้ว ก่อนกำหนด(19 มี.ค.57) ส่วนชั้น ม.3 ยังไม่ประกาศ และเว็บไซท์แห่งนี้ได้นำผลค่าสถิตินำเข้าระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินผล (Cockpit for Evaluation) อย่างรวดเร็วทำกันหามรุ่งหามค่ำ เพื่อให้โรงเรียนได้วิเคราะห์ผลเทียบเคียงในหลายๆ มิติ หลายๆโรงเรียนมีประสบผลสำเร็จตามผลของความพยายาม ก็ขอแสดงความยินดีอย่างจริงใจด้วย แต่มีอีกหลายโรงเรียนเช่นกันที่ไม่ประสบผล และดูเหมือนจะมากขึ้นกว่าปีก่อนเสียอีก คงจะต้องสำรวจตัวเองเป็นอันดับแรกเสียก่อน ว่ายังพลั้งพลาดอะไรตรงไหนอย่างไร จะต้องแก้ที่ตัวเราหรือแก้ที่ตัวเขา ??

และปีนี้และต่อๆ ไป จะไม่มีผลของสถานศึกษาเอกชนในระบบสารสนเทศนี้อีกแล้ว เพราะ สทศ.อนุญาตให้เขตพื้นที่ฯ สืบค้นผลได้เฉพาะโรงเรียนในสังกัดเท่านั้น  (คือโรงเรียนรัฐในเขตพื้นที่ฯ ที่สังกัด สพฐ.)

O-NET ปีนี้ เลื่อน ไม่เลื่อน ???

cartoon-kid-takes-testได้สอบถามไปที่ สทศ. แล้ว  ในปลายเดือนนี้ (ธ.ค.) บอร์ด สทศ.จะประชุมและพิจารณาเรื่องนี้  ขณะนี้ยังไม่สามารถให้คำตอบอย่างไรได้  คงต้องรอไปก่อน และเพื่อความฉับไวควรติดตามความคืบหน้าจากเว็บไซท์ สทศ.โดยตรง

ขณะนี้โรงเรียนภายใต้ ศูนย์สอบ O-NET สพป.นนทบุรี เขต 2 สามารถแจ้งรายชื่อเพื่อศูนย์สอบแต่งตั้งเป็นกรรมการสนามสอบได้แล้ว ที่ http://www.cockpit.in.th/onet56/ จำนวนกี่คน ดูจากหน้าเว็บที่ส่งรายชื่อได้เลยครับ หนังสือแจ้งเป็นทางการกำลังเสนออยู่ครับ และจะส่งโรงเรียนทาง e-office เร็วๆ นี้

ปรับเพิ่มสัดส่วนการใช้ผลการทดสอบ O-NET เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียน เป็น 70:30

กระทรวงศึกษาธิการออกประกาศ เรื่อง การปรับสัดส่วนการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  โดยในปีการศึกษา 2557 ให้ใช้สัดส่วนผลการเรียนของผู้เรียนที่ประเมินโดยสถานศึกษา : ผลการทดสอบ O-Net เป็น 70 : 30 และปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป ในสัดส่วน 50 : 50  คลิกดูประกาศ

ผลการประเมิน PISA 2012 ออกแล้ว

darthvader OECD ได้เผยแพร่ผลการประเมิน PISA 2012 เมื่อเย็นวันที่ 3 ธ.ค. 56 (เวลาไทย) การประเมินดังกล่าวมีขึ้นเมื่อปี 2012 มี 65 ประเทศ/เขตเศรษฐกิจ ทั้งที่อยู่ในกลุ่มประเทศ OECD และไม่อยู่ เข้าร่วมการประเมินครั้งนี้ซึ่งในรอบนี้เน้นที่คณิตศาสตร์ (Mathematic Literacy) น้ำหนัก 60%
  สำหรับผลการประเมินนั้น จีน(เซี่ยงไฮ้) นำโด่งแบบไม่เห็นฝุ่น ตามมาห่างๆ เป็นที่ 2 คือสิงคโปร์ และ 10 อันดับ Top 10 ที่เหลือคือ ฮ่องกง ไต้หวัน เกาหลี่ใต้ จีน(มาเก๊า) ยี่ปุ่น ลิกเทนสไตน์ สวิสเซอร์แลนด์ และเนเธอร์แลนด์ สังเกตว่าเป็นเอเซียเกือบทั้งหมด เวียดนามที่เพิ่งเข้าร่วมเป็นปีแรกได้อันดับที่ 17 ส่วนพี่ไทยยังคงรักษาอันดับไว้ที่แถวๆ 50 แม้ว่าคะแนนแต่ละวิชาจะเพิ่มสูงขึ้นกว่ารอบที่แล้วก็ตาม หากสนใจดูรายละเอียดเพิมเติมได้จากเว็บไซ์ เว็บข่าว ต่อไปนี้

http://www.oecd.org/pisa/home/
http://www.theguardian.com/news/datablog/2013/dec/03/pisa-results-country-best-reading-maths-science
http://nces.ed.gov/pubsearch/pubsinfo.asp?pubid=2014024

และการทดสอบ O-NET ป.6 , ม.3 ที่จะมีขึ้นในวันที่ 1 และ 2 ก.พ.57 นนทบุรีเขต 2 จะรักษาอันดับไว้แถวๆ เดิม หรือจะขยับขึ้นไปอยู่ใน Top 10 ดี?

ผล O-NET ปีการศึกษา 2555

Kermit-the-Frog ผลการทดสอบปีนี้หลายกลุ่มสาระฯ มีคะแนนเฉลี่ยน้อยกว่าปีก่อน บางกลุ่มสาระฯต่ำกว่าปีก่อนถึง 10 กว่าคะแนน แต่อย่าไปใส่ใจในประเด็นนี้ให้มากนัก เพราะคาดว่าในปีหน้า ค่าเฉลี่ยก็จะดีดกลับมา ซึ่งจะขึ้นลงๆ อยู่อย่างนี้มากบ้างน้อยบ้างตราบใดที่เครื่องมือวัดยังไม่ได้มาตรฐาน จึงไม่สามารถบอกได้ว่าเด็กรุ่นนี้เก่งอ่อนกว่าเด็กรุ่นก่อนแค่ไหน และเราก็ไม่ควรจะใช้ดัชนีอย่างนี้เพียงอย่างเดียว มาชี้วัดความสำเร็จในการทำงานของเรา \r\nดังนั้น ก่อนที่จะตัดสินว่าเราประสบความสำเร็จหรือไม่ขอให้ศึกษาและใช้ข้อมูลและสารสนเทศรอบด้าน ให้มากที่สุด ในวันนี้ได้นำผลของชั้น ป. 6 และ ม.3 ของปีการศึกษา 2555 เข้าในระบบ Cockpit เรียบร้อยแล้ว ขอให้ใช้ประโยชน์ให้เต็มที่  สำหรับผลระดับเขตพื้นที่ฯ ในชั้น ป.6 เป็นที่น่าพอใจในผลที่ออกมา เกือบทุกกลุ่มสาระฯ สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ และหากเทียบกับค่าเฉลี่ยระดับ สพฐ. ก็ปรากฏว่าสูงกว่าทุกกลุ่มสาระฯ    จำนวนโรงเรียนที่สามารถยกระดับให้ค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศก็มีเพิ่มมากขึ้นกว่าปีก่อนพอสมควร ส่วนชั้น ม.3 โดยภาพรวมยังคงที่