ข่าวสาร บทความเกี่ยวกับการวัดผล ประเมินผล ทดสอบฯ ประเมินคุณภาพนักเรียน ฯลฯ

รายสะดวก &

ปรับปรุงหน้าตาใหม่

z99หลังจากที่ใช้หน้าตาของเว็บเดิมมานานหลายปี ช่วงนี้ถือโอกาสปรับปรุงหน้าตาใหม่ให้โล่งโปร่งมากขึ้น (ตามจริงของเดิมก็โล่งโปร่งมากอยุ่แล้ว) หวังว่าจะ

มองหาสิ่งที่ต้องการ ค้นหาสิ่งที่สนใจ  หรือดาวน์โหลดสิ่งที่ต้องใช้
ได้สะดวกกว่าเดิม ไม่ต้องเสียเวลาโทร.ถาม

และอย่าลืม 15 มี.ค.56  ประกาศผลทดสอบ O-NET ป.6 และ ม.3  ที่ เว็บไซท์ สทศ.

งานวิจัยน่าอ่าน

donald_duck9แนะนำเอกสารและงานวิจัยด้านการศึกษาที่น่าสนใจ จากเว็บไซท์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ชุด “ยกเครื่องการศึกษาไทย: สู่การศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง” (Revamping Thai Education System: Quality for All) คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดจากเว็บ TDRI