ศูนย์สอบการอ่าน ป.1 (RT)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
ส่งไฟล์เสนอรายชื่อกรรมการสนามสอบ ปีการศึกษา 2560

ไฟล์เสนอรายชื่อกรรมการสนามสอบ เป็นไฟล์ excel ดาวน์โหลดได้ที่หน้าเว็บ cockpit.in.th

ส่งไฟล์เสนอรายชื่อกรรมการสนามสอบ การอ่าน ป.1 (RT) Click! ที่นี่

รายชื่อโรงเรียนที่ส่งไฟล์แล้ว (ดููจากชื่อไฟล์)